Keijser Advocatuur
mr P.M. Keijser

mr. P.M. Keijser


Keijser heeft gepubliceerd in het vakblad Ondernemingsrecht:
"Persoonlijke aansprakelijkheid voor WBA-schulden, de risico's voor de (nieuwe) bestuurder", Ondernemingsrecht, 2006 nr. 14, blz. 504 e.v.

Specialisaties
(Beroeps)aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Intellectueel Eigendom (IE)
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Procesrecht

Adresgegevens
Keijser Advocatuur
Weteringschans 108
1017 XS Amsterdam

T: 020 428 24 66
F: 020 620 66 12